біологічна шкода


біологічна шкода
Шкода від бур'янів, яка полягає у їх негативному впливі на ріст, розвиток і продуктивність культурних рослин.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.